Việc làm
* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: * Tham mưu, dự thảo mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu - Tham mưu, dự thảo các chính sách đầu tư * Khảo sát phát triển vùng nguyên liệu: chỉ tiêu khảo sát - Thổ nhưỡng: loại đất. - Giống dừa, độ tuổi. ...
01-04-2021
Toàn thời gian
Nông nghiệp 
- Thực hiện việc lắp đặt hệ thống tưới cho khách hàng của công ty bao gồm cả việc trực tiếp lắp đặt và quản lý - Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống tưới cho khách hàng. - Các công việc liên quan đến chăm sóc khá...
30-03-2021
Toàn thời gian
Nông nghiệp 
- Làm việc tại Phòng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất. - Sử dụng nguồn khách hàng được công ty cung cấp sẵn để giới thiệu, tư vấn và chăm sóc khách hàng về hàng h&...
30-03-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp của công ty, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, liên kết cùng bà con nông dân mở rộng thị trường. - Thu thập thông tin thị trường về tình hình sản xuất dưa lưới. Theo dõi tình hình dịch bệnh, phát tr...
30-03-2021
Toàn thời gian
Nông nghiệp 
- Cập nhật các văn bản pháp luật mảng phụ trách: + Đăng ký sở hữu trí tuệ, sản phẩm, tiêu chuẩn, công bố tiêu chuẩn chất lượng. + Cập nhật hồ sơ pháp lý chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật sản phẩm cho hoạ...
17-03-2021
Toàn thời gian
Hóa học 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .