Việc làm
* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: * Tham mưu, dự thảo mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu - Tham mưu, dự thảo các chính sách đầu tư * Khảo sát phát triển vùng nguyên liệu: chỉ tiêu khảo sát - Thổ nhưỡng: loại đất. - Giống dừa, độ tuổi. ...
- Kiểm soát chất lượng trong khu vực được phân công theo đúng quy trình và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng. - Chịu trách nhiệm trước cấp trên quản lý trực tiếp về các công việc được giao - Các công việc khác theo yêu cầu của quả...
- Thực hiện các trương trình hội thảo kỹ thuật, quảng bá sản phẩm. - Hỗ trợ các nhân viên kinh doanh tổ chức hội thảo và tư vấn bán hàng. - Tiếp xúc trực tiếp nông dân: tư vấn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm.   Quyền lợi: - Được hưởng đầy đủ c&aa...
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi đi phỏng vấn. - Lương CB: 6.500.000 triệu + Thưởng doanh số. - Thu nhập từ 15.000.000 – 25.000.000 triệu/tháng.   Quyền lợi: - Lương + thưởng doanh số, hoa hồng định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc. - Làm việc trong môi trường hiện đ...
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng, quan hệ với các đại lý, khách hàng và nắm bắt tình hình thị trường để đảm bảo chỉ tiêu doanh số đặt ra. - Tổ chức và quản lý mạng lưới phân phối sản phẩm trong khu vực được giao. - Đảm bảo việc thu hồi công...
- Làm sự kiện, truyền thông, HTBH, hội thảo kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trình diễn sản phẩm… để hỗ trợ bán hàng. - Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm mới. - Thu thập các thông tin về nông dân sản xuất giỏi, nông dân có di...
- Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát, phân tích, giải quyết vấn đề. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi di phỏng vấn.   Quyền lợi: - Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, phát huy sở trường, năng lực của bản thân. - Tăng lương theo quá tr&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .