Việc làm
- Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ; - Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng; - Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tá...
- Xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng hàng năm; - Xây dựng định biên nhân sự hàng năm; - Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ theo kế hoạch phát triển của Công ty; - Đào tạo, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hợp tá...
- Cắt, lắp đặt gỗ công nghiệp, giường tủ, kệ tivi, bàn làm việc….   Quyền lợi được hưởng:  - Lương: từ 6-7 triệu/tháng - Thợ học nghề được đào tạo miễn phí + lương + phụ cấp hàng tháng theo tay nghề - Quyền lợi: thưởng theo trình độ tay nghề và hiệu quả là...
- Cắt, lắp đặt gỗ công nghiệp, giường tủ, kệ tivi, bàn làm việc….   Quyền lợi được hưởng:  - Lương: từ 6-7 triệu/tháng - Thợ học nghề được đào tạo miễn phí + lương + phụ cấp hàng tháng theo tay nghề - Quyền lợi: thưởng theo trình độ tay nghề và hiệu quả là...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .