Việc làm
- Lập kế hoạch, triển khai phát triển cây xanh, cảnh quan phù hợp với quy hoạch. - Giám sát nhà thầu thực hiện việc triển khai các công trình cảnh quan đảm bảo các loại cây trồng và các công trình đúng với bản vẽ và các t...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .