Việc làm
- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Mobile Marketing, Social Media, Affiliat Marketing…). - Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi. - Đo lường,...
- Lập kế hoạch cho sản xuất, tiêu thụ; - Điều độ sản xuất, xuất hàng; - Xử lý hàng tồn kho; - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.  
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .