Việc làm
- Lập kế hoạch cho sản xuất, tiêu thụ; - Điều độ sản xuất, xuất hàng; - Xử lý hàng tồn kho; - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.  
Lập dự toán Lập hồ sơ dự thầu; hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án về lĩnh vực: tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình điện gió, thuỷ điện, giao thông… Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .