Việc làm
- Xuất hóa đơn VAT. - Kiểm tra & Ghi lại các giao dịch AR trong hệ thống (SAP) - Kiểm soát chứng từ giữa Kế toán và các bộ phận khác - Kiểm tra sao kê ngân hàng & đối chiếu với sổ kế toán - Các nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao....
28-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Thống kê xuất nhập tồn vật tư, thiết bị ở xưởng sản xuất - Phối hợp với thủ kho xuất nhập vật tư, thiết bị - Điều phối xe chở thiết bị đi các công trình - Điều phối thiết bị giữa các công trình - Theo dõi chi tại xưởng - Và các công việc khác theo s...
27-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư: thành lập mới, thay đổi, tạm ngưng, giải thể doanh nghiệp. - Xử lý hồ sơ thuế tại chi cục thuế: khai thuế ban đầu, phát hành hóa đơn, tạm ngưng, giải thể (nếu có). - Thực hiện nghiệp đăng ký, sử dụng thành thạo ch...
27-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Quản lý tổng hợp thu – chi nội bộ, tạm ứng; - Quản lý nhập, xuất, tồn hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu; - Tổng hợp theo dõi và lên kế hoạch thu hồi, thanh toán công nợ đối với khách hàng. - Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh; - Lậ...
25-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Theo dõi thu chi hàng ngày - Theo dõi xuất nhập tồn: đặt hàng – nhập hàng- xuất hàng – tồn kho - Giao dịch ngân hàng: nộp tiền ngân hàng, ủy nhiệm chi... - Xuất hóa đơn: cân đối xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng. - Theo d...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
· Recording daily business transactions into accounting software. · Creating invoices daily · Processing & planning AR, AP daily · Monitoring inventory, consented A/R, A/P · Preparing Financial reports monthly · Working with US Payment gateways · Other duties assigned by the direct supervisor
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Chỉ đạo tổ chức hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ, lập Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và các bên liên quan - Tổ chức thực hiện đúng, kịp thời c&aac...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lên báo cáo tài chính. - Hạch toán thu –chi. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Theo dõi công nợ khách hàng - Làm báo cáo thuế hàng tháng - Cân đối lãi suất, vốn. - Làm báo cáo cu...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm soát, hạch toán, lưu trữ toàn bộ hóa đơn chứng từ vật tư, hàng hóa mua vào và bán ra. - Theo dõi, đối chiếu, báo cáo kịp thời các số liệu về: số lượng, khối lượng và giá trị Nhập/Xuất/Tồn kho vật tư hàng hóa theo định...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán Vật tư, cụ thể như: - Kiểm soát, hạch toán, lưu trữ toàn bộ hóa đơn chứng từ vật tư, hàng hóa mua vào và bán ra. - Theo dõi, đối chiếu, báo cáo kịp thời các số liệu về...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Thực hiện hạch toán số liệu phát sinh trên phần mềm kế toán; Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và câ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng/ đại lý qua điện thoại, thực hiện việc check các thông tin, gửi báo cáo cho Trưởng phòng Dich vu khách hàng - Quản trị hệ thống thông tin, soạn thảo văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động tại Ph&ograv...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Phụ trách nhóm C & B chuyên về lĩnh vực Tiền lương - Tiến hành tính lương - Tiến hành kê khai, quyết toán thuế TNCN - Dự báo chi phí lao động - Tiến hành báo cáo định kỳ - Đăng ký thang lương, xem xét chính sách ...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Xây dựng, thẩm định đơn giá tiền lương, định mức lao động - Tham gia xây dựng quy chế, chính sách của Tổng công ty về tiền lương, tiền thưởng - Thực hiện công tác tiền lương, tiền công, chi trả thưởng cho cán bộ nhân viên - Theo dõi các chế độ bảo hi...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành và Xử lý nước thải Việt Nam (O&MC) là các đơn vị có chức năng Quản lý, vận hành, bảo dưỡng các Nhà máy xử lý nước thải. Hiện nay Công ty Cổ phần Quản lý vận hành xử lý nước thải Việt Nam đa...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Key in the system sales and receivable. - Follow up the debts, chase the collection daily. - Breakdown invoices in detail per customer’s requirements - Prepare AR report on weekly basic, monthly basic. - Check the payable commission. - Update the collection status on daily basic - Other jobs assigned by supervisor.
15-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Tổng hợp, phân tích, báo cáo của bộ phận kinh doanh về: sản lượng bán hàng, doanh thu, chương trình khuyến mãi. - Lập và theo dõi tiến độ, hiệu quả thực hiện dự án kinh doanh, chương trình khuyến mãi. - Theo dõi doanh số, chỉ tiêu kin...
15-01-2021
Toàn thời gian
Thống kê 
- Nhập số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán - Xuất hóa đơn GTGT - Kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng trên phần mềm với kho, với khách BÁO CÁO - Kết hợp với bộ phận liên quan kiểm kê số lượng tồn thực tế theo định kỳ hoặc khi có yê...
14-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Tính giá thành của giày mẫu dựa trên số liệu. - Cất giữ hồ sơ, tài liệu liên quan - Làm những việc theo chỉ thị của cấp trên
13-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Quản lý và chăm sóc khách hàng theo sự phân công của cấp trên. - Ghi chép sổ sách, làm báo giá, hợp đồng, quản lý đơn hàng, theo dõi công nợ bán hàng. - Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy đị...
06-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .