Việc làm
* Lead & manage all below-the-line marketing activities in terms of company event/ activation/ offline program to promote Sales & Branding. - Handle strategic study & planning of the activation & campaign to conduct effective implementation and application for dealer networks. - Conduct action plan of events/activation, ensure that Deale...
- Tiếp nhận khách hàng đã có. - Tìm kiếm khách hàng lĩnh vực Văn phòng phẩm & Bảo hộ lao động theo dữ liệu data có sẵn. - Giới thiệu sản phẩm : Văn phòng phẩm, đồ bảo hộ mẫu mới,... đễn khách hàng. - Lên kế hoạch tìm kiếm khách h&agr...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .