Việc làm
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào. - Hướng dẫn và kiểm soát đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình. - Đảm bảo đúng theo công thức chế biến món ăn, định mức tiêu hao thực phẩm cho phép. - Kiểm tra lại ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .