Việc làm
- Nhân viên đại lý và khai thác tàu: Liên hệ chủ tàu, thuyền trưởng qua email để lấy giấy tờ, bằng cấp, chứng từ để phục vụ việc làm thủ tục cho tàu cập cảng để dỡ hàng và thực hiện việc khai thác hàng dỡ xuống cảng. - Chi tiết công việc sẽ đ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .