Việc làm
Objective / Purpose of the Job 1. Set-up, develop and manage Geodis Road Network (GRN), Cross-border Trucking service in Vietnam. 2. Meet KPIs of Customers on customs clearance process. 3. Working in partnership with the Customers, Sales, CSC. 4. To consult customers all matter related to customs such as circulars, Tax, HS code, etc...
14-04-2021
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
  - Chịu trách nhiệm liên hệ với các bên liên quan để sắp xếp kế hoạch cho xe vận chuyển hàng kịp thời; - Điều động xe container theo lịch vận chuyển phát sinh hàng ngày - Đổi hóa đơn nâng hạ và nhận chứng từ từ tài xế giao về lại cho kế toán;...
29-03-2021
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .