Việc làm
- Nghiên cứu, cải tiến và phát triển công thức sản phẩm Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá.   Quyền lợi: - Thu nhập: Thỏa thuận. Tăng lương định kỳ hàng năm - Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, 7 giờ/ngày. - Thưởng các ngày Lễ; Thưởng theo kết q...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .