Việc làm
- Phát triển và tìm kiếm khách hàng mới cho thị trường tiềm năng. - Chăm sóc khách hàng theo chính sách bán hàng của công ty. - Lên kế hoạch các trương trình hội thảo. - Thực hiện công tác theo dõi và...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .