Việc làm
- Phát triển thị trường, sản phẩm và khách hàng - Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm công ty đang phân phối - Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi quá trình t...
- Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp - Thực hiện demo, giới thiệu, tư vấn về sản phẩm cho khách hàng. - Phối hợp với bộ phận Kinh doanh đưa ra những giải pháp t&oci...
✓ Thực hiện nội dung cho website, facebook về các dịch vụ xét nghiệm ✓ Phổ biến các kiến thức mới cho các bộ phận khác ✓ Nghiên cứu đề xuất các cải tiến và dịch vụ mới cho công ty ✓ Xây dựng các bài thuyết trình về dịch vụ cho công ty ✓ Tư ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .