Việc làm
- Chịu trách nhiệm về mặt thi công trên công trường, quản lý công nhân, hướng dẫn công nhân thi công đúng theo bản vẽ thiết kế của Dự án. - Bóc tách khối lượng từ bản vẽ, tính toán lượng vật tư cần thiết để bộ phận kế toán mua vật t...
07-01-2021
Toàn thời gian
Kiến trúc sư 
- Theo dõi, kiểm tra nguyên vật liệu sản phẩm - Kiểm tra thành phẩm - Phân tích đánh giá các lỗi sản xuất sản phẩm - Đào tạo kiến thức cho công nhân về công nghệ sản phẩm
06-01-2021
Toàn thời gian
Khảo sát/ Địa chất 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .