Việc làm
- Đón tiếp khách lịch sự, thân thiện. - Hướng dẫn khách làm thủ tục check in/check out. Bố trí phòng, thực hiện thủ tục lưu trú theo quy định. - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn  
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .