Việc làm
- Đón tiếp khách lịch sự, thân thiện. - Hướng dẫn khách làm thủ tục check in/check out. Bố trí phòng, thực hiện thủ tục lưu trú theo quy định. - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Thực hiện công việc theo quy chuẩn của công ty và yêu cầu của quản lý bộ phận. - Làm thủ tục Check in (nhận phòng), Check out (Trả phòng) và giải quyết những phát sinh của khách lưu trú tại khách sạn, cung cấp thông tin du lịch cho khách. ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .