Việc làm
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào. Đảm bảo đúng theo công thức chế biến món ăn, định mức tiêu hao thực phẩm cho phép. Đảm bảo chất lượng món ăn khi đến khách hàng. - Set up khu bếp đảm bảo tối ưu vận hành, tiêu chuẩ...
- Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, vận hành các nhà hàng. - Xây dựng, kiểm soát các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ về vận hành áp dụng cho nhà hàng. - Xây dựng, quản lý định biên chi ph&iacu...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .