Việc làm
- Hỗ trợ các chủ cửa hàng nhượng quyền trong việc kinh doanh. - Hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh. - Theo dõi công nợ và nhắc nhở khách hàng. - Kiểm tra cửa hàng định kỳ và báo cáo kết quả. - Thực hiện c...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .