Việc làm
- Giám sát hoạt động toàn khu tham quan, ẩm thực - Thiết lập quy trình hoạt động - Nghiên cứu, sáng tạo ra mô hình thu hút khách tham quan, du lịch - Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên - Quản lý công tác chă...
14-01-2021
Toàn thời gian
Nhà hàng/ khách sạn 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .