Việc làm
- Tư vấn chương trình và chốt khách đăng ký Tour du lịch - Chi tiết công việc sẽ được bàn bạc rõ hơn khi trực tiếp phỏng vấn. Web: https://sinhtour.vn/
- Tư vấn đầu tư & định cư. - Liên hệ khách hàng giới thiệu các chương trình đầu tư và định cư mà công ty đang tập trung phát triển. - Tư vấn trung thực, chính xác và giải đáp các câu hỏi thắc mắc cho khách hàng. - Tư vấn ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .