Việc làm
Mô tả công việc – Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ – Bóc tách khối lượng và tính đơn giá dự toán, cập nhật liên tục đơn giá của thị trường – Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhằm phục vụ dự toán ...
20-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
- Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp, phân phối điện theo sơ đồ công nghệ của nhà máy - Thực hiện các yêu cầu về sửa chữa, chế tạo thiết bị từ các bộ phận sx - Tham gia lập kế hoạch bảo trì cho toàn bộ các thiết bị điện (bao gồm Máy phát điện,...
19-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
-  Phối hợp với lực lượng Sales lập kế hoạch các chương trình để thúc đẩy doanh số, gia tăng hình ảnh tại điểm bán hàng kênh GT và MT - Lập kế hoạch khi tung sản phẩm mới (lễ tung hàng, POSM, chương trình Khuyến mãi...) - Kết hợp đội ngũ bán hàng để thốn...
18-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
Hỗ trợ quản lý nhãn hàng đã được phân công. Hỗ trợ phát triển chiến lược nhãn hàng và kế hoạch tiếp thị nhãn hàng một cách hiệu quả bao gồm kế hoạch 5Ps (Giá trị, Sản phẩm, Giá, Phân phối và Kích hoạt). Hỗ trợ quản l...
14-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
- Quản lý hồ sơ, thủ tục, hợp đồng của Nhà phân phối/ Khách hàng - Soạn và ban hành thông báo, chính sách, quy định liên quan đến Sales/ Khách hàng - Thực hiện kiểm soát (Audit) liên quan đến chi phí công tác/ th...
14-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
- Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động Marketing trong cả ngắn hạn và dài hạn - Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể, kế hoạch định hướng thương hiệu & ngân sách của các thương hiệu bao gồm ATL (TV, Print, Internet, Radio, Brand marketing) và BTL (even...
14-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
- Phối hợp với lực lượng Sales lập kế hoạch các chương trình để thúc đẩy doanh số, gia tăng hình ảnh tại điểm bán hàng kênh GT và MT - Lập kế hoạch khi tung sản phẩm mới (lễ tung hàng, POSM, chương trình Khuyến mãi...) - Kết hợp đội ngũ bán hàng để thống...
14-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
- Ghi nhận số liệu điện, nước, gas LPG, dầu DO, xăng hàng tháng - Hoàn thành báo cáo năng lượng và nước hàng tháng - Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả sử dụng năng lượng và kế hoạch hàng năm cho cơ quan nhà nước - Tổ chức họp Ban quản l&iac...
13-01-2021
Toàn thời gian
Khác 
- Phụ trách tìm NCC mới bên mảng hóa chất, thiết bị phòng lab, phòng thí nghiệm, vật tư tiêu hao/thiết bị cho nhà máy. - Luôn luôn cập nhật và đánh giá năng lực của NCC hiện tại, có những đề xuất bổ sung hoặc duy trì hoặc loại b...
07-01-2021
Toàn thời gian
Mua/ Bán hàng 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .