Việc làm
Thực hiện thiết kế theo yêu cầu/ ý tưởng của khách hàng hoặc nội bộ công ty Tư vấn thiết kế cho khách hàng, phòng ban liên quan trong công việc Thực hiện bóc tách khối lượng theo thông tin dự án/công trình đang đấu thầu/đã tr&u...
- Hỗ trợ dich thuật từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại, chủ yếu dịch liên quan tới chuyền sản xuất, báo cáo, công việc hàng ngày. - Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .