Việc làm
- Nhận, trả lời và chuyển các cuộc gọi và lời nhắn của khách hàng (nếu có) đến các bộ phận, người liên quan. - Làm việc tại quầy lễ tân, chào đón khách hàng và hội viên với thái độ niềm nở, thân thiện. - Đăng ký tất...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .