Việc làm
- Hỗ trợ dich thuật từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại, chủ yếu dịch liên quan tới chuyền sản xuất, báo cáo, công việc hàng ngày. - Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Screening telephone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate. Dealing with incoming emails and other communication channels, often corresponding on behalf of the CEO. Assisting the CEO in researching and following up with action on matters which fall within the CEO’s responsibility – chasing responses, triggering...
Strategy & Planning: - Conceptualize and develop effective Organizational Development, Learning & Development (L&D) and talent management strategies, framework, policies and processes for the company, following needs analysis and inputs from biz leaders - Within the framework for relevant Group/Region initiatives, design, execution and de...
- Thiết kế Visual Art cho video game 2D/3D - Được hướng dẫn học và sử dụng các công cụ 2D/3D để đáp ứng công việc - Tương tác với GD, Artist, Animater, VFX artist, code.
- Product owner là một thành viên của nhóm Scrum và có trách nhiệm xác định các story của người dùng, quản lý và sắp xếp độ ưu tiên của các story trong product backlog cho team phát triển. - Định hướng sản phẩm trong suốt quá tr&igra...
- Dựng model, texture, và optimize các assets trong game để đáp ứng công việc. - Được hướng dẫn học và sử dụng các công cụ 2D/3D để đáp ứng công việc - Tương tác với GD, Artist, Animator, VFX Artist, Coders
- Tham gia dự án phát triển game trên thiết bị di động cho thị trường toàn cầu. - Thiết kế nhân vật (Character concept) bối cảnh (Environment concept) trong Game. - Có khả năng làm UI là một lợi thế. - Tham gia đóng góp vào quá trình thiết kế v&agr...
Thực hiện thiết kế theo yêu cầu/ ý tưởng của khách hàng hoặc nội bộ công ty Tư vấn thiết kế cho khách hàng, phòng ban liên quan trong công việc Thực hiện bóc tách khối lượng theo thông tin dự án/công trình đang đấu thầu/đã tr&u...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .