Việc làm
Tuyển dụng thực tập sinh (fulltime/partime) các vị trí sau: Thực tập sinh Nhân sự Thực tập sinh QTKD  Thực tập sinh Marketing Địa chỉ làm việc: 92/5, đường Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ( Công ty ...
Số lượng : 2 ( chuyên ngành Tiếng Nhật và Tiếng Trung).  Mô tả công việc :  -    Làm các khảo sát, báo cáo liên quan đến thị trường/chuyên ngành liên quan.  -    Thực tập bán hàng tại cửa hàng của công ty : tiếp xúc t...
Learning and research winnning TikTok Organic and other social media case studies. Scripting and making high-quality videos for short-form platforms such as TikTok, Shorts, Facebook Reels,... Researching new trends and best practices from TikTok to create content and optimize channels. Collaborate with other teams to create advertising...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .