Việc làm
Chúng tôi đang tìm kiếm các bạn thực tập IT Helpdesk tại khu vực Cần Thơ để cùng team IT Jollibee Việt Nam cung cấp những dịch vụ kỹ thuật cho người dùng tại khối Cửa hàng. Các bạn sẽ được huấn luyện, đào tạo và trải nghiệm công việc thực tế, những kiến thức này t...
- Học tập kinh nghiệm để kinh doanh, điều hành tour du lịch chuyên nghiệp - Học các kĩ năng làm du lịch  - Xử lý các yêu cầu của khách hàng của công ty, kênh cá nhân. - Liên hệ khách hàng công ty đã có, - T&i...
Tạo nguồn hồ sơ ( online ,offline ,… ) Sàng lọc hồ sơ phù hợp, liên hệ sơ vấn ứng viên Cập nhật thông tin nhân sự mới, chào mừng nhân sự mới, theo dõi thu hồi hồ sơ nhân sự Theo dõi danh sách hết hạn thử việc và gửi phiếu đánh giá Cập n...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .