Việc làm
Chúng tôi đang tìm kiếm các bạn thực tập IT Helpdesk tại khu vực Cần Thơ để cùng team IT Jollibee Việt Nam cung cấp những dịch vụ kỹ thuật cho người dùng tại khối Cửa hàng. Các bạn sẽ được huấn luyện, đào tạo và trải nghiệm công việc thực tế, những kiến thức này t...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .