Việc làm
- Nhận, trả lời và chuyển các cuộc gọi và lời nhắn của khách hàng (nếu có) đến các bộ phận, người liên quan. - Làm việc tại quầy lễ tân, chào đón khách hàng và hội viên với thái độ niềm nở, thân thiện. - Đăng ký tất...
- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website. - Phối hợp với MKT team lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty, xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website... - Chịu...
Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Kho, bao gồm việc triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình và nguồn lực,... Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên của Kho. Triể...
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện tử Thành thạo quy trình công nghệ của bộ phận SMT  Có hiểu biết về SMT, phân tích và cải thiện FA
Keeping & expanding existing business by selling chemical on fields of Paint, Ink, Printing, Poly-urethane, Plastics additives, Metal working fluid, Water-treatment, etc. Developing new business Coordinate with Customer Service Department to meet customer's demands Manage complex negotiations with senior-level executives Build an...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .