Việc làm
- Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai hoạch định chiến lược Trade Marketing cho các kênh bán hàng. - Xây dựng các chương trình promotion, triển khai và đánh giá hiệu quả. - Nghiên cứu thị trường và nội bộ, đánh giá và ph...
- Phối hợp cùng Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch và triển khai hoạch định chiến lược Trade Marketing cho các kênh bán hàng cùng. - Xây dựng các chương trình khuyến mãi, triển khai và đánh giá hiệu quả. - Quản lý ngân...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .