Việc làm
- Quản lý toàn bộ hoạt động sơ chế, chế biến của HT siêu thị PTMART. - Cố vấn, đề xuất với BGĐ về hoạt động của Bếp (thực đơn, phương pháp vận hành…) - Điều chỉnh thực đơn có sẵn và lên thực đơn mới hấp dẫn hơn. - Làm việc tại bếp tập trung của Hệ thống siêu thị PTMAR...
24-03-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .