Việc làm
DETAILED RESPONSIBILITIES/DUTIES: Drive forecast accuracy improvement in the market by working with local Sales& Marketing team and Regional Supply Chain for both collaboration forecast and item level forecast Regular review market inventory status with latest forecast, highlighting the inventory risks timely a work with Regional te...
1. Mô tả công việc: - Xây dựng kế hoạch kinh doanh - Tìm kiếm đối tác kinh doanh B2B và phát triển hệ thống kinh doanh - Theo dõi tất cả yêu cầu của Khách hàng (Thương lượng giá cả, Đàm phán, Hợp đồng kinh doanh, theo dõi lịch trình vậ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .