Việc làm
- Duy trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới. - Lập kế hoạch bán hàng hàng năm, tháng, tuần cho khách hàng đảm trách. - Hiểu rõ về thuộc tính, ưu nhược điểm của sản phẩm thực phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tra...
- Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp: sấy lạnh thăng hoa (FD). - Vận hành kho lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống máy nén lạnh, giải nhiệt, ngưng tụ, bay hơi, các máy móc thiết bị liên quan đến phần lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa điệ...
- Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp: sấy lạnh thăng hoa (FD). - Vận hành kho lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống máy nén lạnh, giải nhiệt, ngưng tụ, bay hơi, các máy móc thiết bị liên quan đến phần lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa điệ...
- Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp: sấy lạnh thăng hoa (FD). - Vận hành kho lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống máy nén lạnh, giải nhiệt, ngưng tụ, bay hơi, các máy móc thiết bị liên quan đến phần lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa điệ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .