Việc làm
Thực hiện các công việc nhập kho, lưu kho, xuất kho  Bốc dỡ hàng hóa  Theo dõi bảng nhập, xuất, tồn theo ngày  Thực  hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên 
Phúc lợi: - Thu nhập cạnh tranh - Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao - Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, và được hưởng 12 ngày phép/năm. - Thưởng lương tháng thứ 13 tùy theo kết quả kinh doanh. - Quà tặng các n...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .