Việc làm
Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực chủ yếu kênh nhà hàng, khách sạn, resort     Xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường   Đàm phán, đề xuất các chương...
20-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng theo các quy định , Quy trình xuất nhập hàng hóa của công ty - Tổ chức , hướng dẫn , chỉ đạo sắp xếp công việc , quản lý công nhận bộ phận chuyển hàng - Theo dõi hàng tồn kho theo định mức tối thiểu . - Sắp xếp và ...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kho 
- Thực hiện công tác nhập – xuất quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, tải sản của Công ty tại công trình và báo cáo số liệu về văn phòng theo đúng quy định, quy trình làm việc của Công ty. – Các công việc khác có li&ecir...
13-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Quản lý, sắp xếp kho hàng - Kiểm kê, đếm số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho và chuyển kho - Đóng gói hàng hóa - Thực hiện báo cáo khi có yêu cầu - Thời gian làm việc: 8h00-17h00 ...
08-01-2021
Toàn thời gian
Kho 
– Kiểm tra và xử lý hoá đơn bán lẻ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chương trình MKT hiện tại… – Kiểm tra phiếu chuyển kho, tài sản quá hạn – Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao – Được hướng dẫn, đào tạo trước khi nhận việc...
08-01-2021
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
- Quản lý kho, tổ chức thực hiện tiếp nhận và thực hiện các thủ tục nhập xuất thành phẩm đúng theo quy định công ty; - Cập nhật số lượng thành phẩm xuất - nhập trong ngày; - Theo dõi hàng hóa xuất, nhập, tồn kho; - Thực hiện xuất, nhập kho theo đúng quy ...
07-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Quản lý kho vật tư tại Dự án HCM của Công ty - Vào sổ và báo báo số liệu nhập, xuất, tồn vật tư cho ban quản  lý Dự án theo tuần, theo tháng hoặc theo yêu cầu thực tế - Chịu trách nhiệm mua bán vật tư cho Dự án - Chi tiết công việc s...
07-01-2021
Toàn thời gian
Kho 
-Công tác Xử lý đơn hàng - Tiếp nhận thông tin đặt hàng của tất cả khách hàng -Thu thập thông tin thị trường nhằm xây dựng các chính sách khuyến mãi – bán hàng, các vật phẩm phù hợp với khách hàng. -Theo d&o...
05-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Quản lý hàng hóa trong kho - Nhận đơn hàng giao hàng cho khách hàng, thu tiền nếu có - Nhận hàng, nhập hàng kho, dán tem máy theo yêu cầu - Sắp xếp hàng hóa vệ sinh kho, đảm bảo hàng hóa không hư hỏng - Th&aa...
30-12-2020
Toàn thời gian
Kho 
Tính và quản lý chi phí giá thành theo luật cũng như chi phí giá thành theo phương pháp tính của công ty mẹ. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm soát, quản lý hàng tồn kho, tổng kiểm kê kho hàng hóa đị...
29-12-2020
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm tra tình trạng xe, container hàng xuất.: + Bảo đảm đạt yêu cầu trước khi xuất hàng. + Bảo đảm việc xuất hàng đúng qui trình thủ tục, đúng số lượng chất lượng chủng loại - Ghi chép báo cáo các thông số cần thiết của lô hàng xuất/...
29-12-2020
Toàn thời gian
Xuất/ Nhập khẩu 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .