Việc làm
- Lead cross-functional teams spread across geography to deliver complex projects. - Define, monitor and improve critical to success metrics for the success of the project. - Anticipate bottlenecks, provide escalation management, anticipate and make tradeoffs, and balance the business needs versus technical constraints. - Plan and mana...
* The job in short: - As a Solution Architect, it’s your job to ascertain that envisaged solutions become reality. Taking this client-facing role, you are equally comfortable in deep-dive technical workshops and in board-level sales presentations. Having earned your stripes in designing web-based architectures, you have no problem finding th...
* Develop, implement, and maintain security strategies for systems. - Manage and monitor network systems to ensure the safety and availability of the network. - Assess cybersecurity risks and provide appropriate security solutions. - Conduct security assessments and evaluate results to identify security vulnerabilities and provide re...
- Tham gia nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để xây dựng các gói giải pháp kỹ thuật cung cấp cho thị trường. - Khảo sát và phân tích nhu cầu của khách hàng để viết hồ sơ tư vấn, đưa ra các mô hình, giải pháp cô...
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng về các mảng: Staffing, dự án nhận việc, product Công ty (chuyên 1 hoặc nhiều thị trường: Châu Âu, Châu Á, Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Úc, Hàn Quốc,...) - Theo s&aa...
• Công việc Thiết kế và lên giải pháp, shop drawing cho các công trình điện nhẹ ELV, Datacenter triển khai bản vẽ các công trình dân dụng và công nghiệp AutoCad, Visio, dựng 3D…  • Bóc tách được khối lượng của các hệ thống điện nhẹ như L...
- Tổ chức, giám sát việc thực hiện các chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, triển khai dịch vụ CNTT. - Đánh giá xu hướng công nghệ để có phương án tư vấn, chuyển đổi chiến lược và xây dựng sản phẩm dịch vụ CNTT theo xu hướng công nghệ. - Định hướng v&agrav...
- Chủ trì phát triển giải pháp sản phẩm về CNTT như Systems, Networks, Security… - Khảo sát, lập dự toán, viết hồ sơ chi tiết. - Quản trị giải pháp sản phẩm, lựa chọn thiết bị,… kết hợp thử nghiệm khẳng định giải pháp. Chuẩn bị các tài liệu sản phẩm,… tổ chức giới thiệu giải p...
* IT Helpdesk:  - Quản lý hệ thống, xử lý lỗi, hỗ trợ người dùng, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế. - Cài đặt, sửa chữa phần mềm, hệ điều hành. - Xử lý các trục trặc thông thường về hệ thống mạng, điện thoại, wifi,… - Giám sát hệ thống và...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .