Việc làm
Tham gia học tập nghiên cứu, thiết kế, triển khai các sản phẩm giải pháp về máy chủ, lưu trữ, sao lưu, ảo hóa, giám sát hệ thống. Cài đặt, cấu hình, tích hợp các giải pháp  Server, Blade Chasiss,  Strage, Appliance, SAN Switch  (HP, IBM, Dell, Brcade, …)...
Phân tích các yêu cầu, viết thông số kỹ thuật, cải thiện UI/UX, thiết kế cơ sở dữ liệu & mã hóa Lập trình, phát triển, quản lý và vận hành website bằng WordPress & PHP Xây dựng Website theo yêu cầu của Công ty và khách h&agrav...
- Analyze customer requirements and design solution - Create fully functional applications that run across multiple devices and multiple browsers - Ensuring optimal performance of the central database and responsiveness to front-end requests. - Developing high-performance applications by writing testable, reusable, and efficient code. ...
Xây dựng, phát triển, quản trị các website và diễn đàn của Đại lý Thuế. Phụ trách thiết kế, xử lý hình ảnh và video về các dịch vụ của Đại lý Thuế. Triển khai các kênh theo định hướng kinh doanh Công ty: SEO website, quảng cáo fac...
- Sửa chữa máy tính, máy in. - Khắc phục sự cố wifi, máy tính, máy in - Cài đặt phần mềm, chương trình, ứng dụng văn phòng. - Biết sửa một số lỗi máy in cơ bản, đổ mực các loại máy in - Sửa chữa, bảo trì máy tính, máy in ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .