Việc làm
- Chăm sóc khách hàng: Thăm viếng thường xuyên, hỗ trợ kỹ thuật nuôi nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. - Hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ Nhân viên kinh doanh trong việc chăm sóc khách hàng. - Phối hợp với Nhân viên kinh doanh để h...
- Đảm bảo doanh số bán hàng, thu nợ và đối chiếu công nợ hàng tháng theo kế hoạch công ty đề ra. - Khảo sát thị trường, thu thập thông tin thị trường, triển khai tư vấn và bán hàng phù hợp cho khách hàng. - Thăm viếng thường xuyên, ...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .