Việc làm
- Giai đoạn đầu: Nghiên cứu thị trường máy tính và phụ kiện ngoại vi. - Giai đoạn sau sẽ hỗ trợ tuyển dụng và dẫn dắt nhóm thực hiện công việc vận hành và bảo trì máy tính trong khu vực. - Có trợ cấp trợ cấp hỗ trợ nhà ở 500k, tiền xăng xe đi l...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .