Việc làm
勤務地: 工場と事務所(Hai Thanh Ward、Duong Kinh District、Hai Phong、Viet Nam) めっき加工及び表面処理、アルマイト 職務詳細 従事する仕事内容(工場管理、運営、工場⾧補佐) ① 生産管理(納期管理、その他) ② 品質管理(顧客クレーム対応、不良対策等) ③ 労務管理(賞与、昇給の決定、休日の策定等工場⾧補佐) ④ 財務管理(月の売上予測、収益確認、その他) ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .