Việc làm
- Theo dõi và quản lý tình hình xuất nhập nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hoá. - Theo dõi công nợ nhà cung cấp trong và ngoài nước. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.   Quyền lợi:...
- Nghiên cứu, cải tiến và phát triển công thức sản phẩm Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá.   Quyền lợi: - Thu nhập: Thỏa thuận. Tăng lương định kỳ hàng năm - Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, 7 giờ/ngày. - Thưởng các ngày Lễ; Thưởng theo kết q...
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi: - Thời gian học việc, thử việc: 01 - 04 tháng. - Mức thu nhập trong thời gian học việc, thử việc: tối thiểu 7.000.000đ/tháng. - Sau khi ký Hợp đồng lao động, tuỳ theo năng lực và yêu cầu công việc cụ thể, mức ...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .