Việc làm
- Làm việc các vị trí được mô tả công việc cụ thể khi trúng tuyển. - Kinh doanh dược phẩm trong các cơ sở khám chữa bệnh. - Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. - Người vui vẻ, có thái độ tích cực, nhiệt tình đam...
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. - Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của công ty - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .