Việc làm
- Ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhà máy may quy mô 1500 nhân sự trở lên. - Lĩnh vực quản lý: Sản xuất, kỹ thuật, chất lượng, kế hoạch và các bộ phận phụ trợ trong nhà máy. Các vấn đề khác có bộ phận riêng biệt phụ trách. ...
-Dựa theo thiết kế được cung cấp sẵn sau đó ra sơ đồ Rập trên máy. - Chịu trách nhiệm lên rập hoàn chỉnh: cắt và kiểm tra rập, nhảy size, điều chỉnh, tính định mức để đưa xuống sản xuất. - Chịu trách nhiệm triển khai kỹ thuật cho nhân viên may mẫu. - Phối hợp với ...
Số lượng: 01 Mô tả công việc: - Phụ trách lập và theo dõi kế hoạch sản xuất của xưởng sản xuất. - Quản lý kế hoạch nguyên vật liệu của các bộ phận. - Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. Địa chỉ: Lô B/B1 CCN Hà Lam Chợ Được, B&igr...
- 10 QC Kiểm hàng Địa chỉ: Lô B/B1 CCN Hà Lam Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam
Công ty TNHH Peak Outdoor cần tuyển gấp Nhân viên cải tiến Chuyền sản xuất Mô tả công việc: - Chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty - Thực hiện cải tiến liên tục, sản xuất tinh gọn - Tìm hiểu c&a...
Phiên dịch Tiếng Trung Số lượng: 02 Mô tả công việc: - Phiên dịch trong các buổi họp, hội thảo, phiên dịch hiện trường sản xuất. - Phiên dịch các tài liệu liên quan đến sản xuất. - Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. Địa chỉ: L&o...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .