Việc làm
sl: 02  Công ty CP KNT HOLDINGS VIỆT NAM cần tuyển gấp 2 kỹ sư công trình. Tại Thái Bình * Mô tả: - Khảo sát công trình khi có yêu cầu - Bóc tách khối lượng làm báo giá,…vv  
- Phiên dịch. - Làm báo cáo. - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .