Thực hiện công tác Kế toán của Chi nhánh và phối hợp với Hội sở khi phát sinh. Thực hiên công tác Hành chánh của Chi nhánh và phối hợp với Hội sở khi phát sinh. Thực hiên công tác Nhân sự - Công đoàn của Chi...
26-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Nhập số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán - Xuất hóa đơn cho khách hàng - Đối chiếu công nợ bán hàng, đảm bảo công nợ luôn cập nhật kịp thời và chính xác - Theo dõi các chính sách, hợp đồng, giá b&...
26-02-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Lên kế hoạch thanh toán, theo dõi, kiểm soát, quản lý các khoản thu và chi của công ty - Lập lệnh chuyển khoản thanh toán - Hạch toán định khoản thu chi lên phầm mềm kế toán - Quản lý và lưu trữ chứng từ thanh toán - Quản lý v&agra...
26-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
– Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh – Theo dõi công nợ, kho. – Báo cáo thuế, báo cáo tài chính. – Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán – Soạn thảo hợp đồng, lên đơn hàng. – Báo cáo số liệu cho...
26-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của chi nhánh HCM để theo dõi và hạch toán kế toán. Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho chi nhánh HCM. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế...
25-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Xuất hóa đơn - Cập nhật, kiểm soát, đối chiếu công nợ - Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công nợ khách hàng - Báo cáo tiền về, báo cáo dự kiến tiền về hàng tuần -Chính sách giá , Hàng trả lại BTL ...
25-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Soạn hợp đồng, làm báo giá cho khách hàng - Giao dịch với Ngân hàng (rút tiền, chuyển tiền, UNC …) - Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn * Làm việc tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
25-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
* Tổ chức, quản lý và điều hành công tác thuộc phòng Hành chính – Nhân sự – Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công việc về công tác tổ chức nhân sự và hành chính quản trị của Công ty...
24-02-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
– Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ của công ty – Thực hiện các báo cáo theo các chính sách thuế, chế độ kế toán theo quy định của pháp luật. – Tổ chức thu thập chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh: Đúng, đủ, hợp l&...
24-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý toàn bộ nghiệp vụ tài chính kế toán liên quan đến hoạt động của công ty - Tổng hợp chi phí dự án - Báo cáo tài chính, thuế hàng tháng, hàng năm và jeets quả kinh doanh theo chế độ...
24-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Tổ chức công tác kế toán và hệ thống kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty , không ngừng cải tiến hệ thống, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty. Hướng dẫn xử lý c&aa...
23-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Theo dõi và thực hiện việc thanh toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hàng ngày theo quy trình thanh toán của Công ty; - Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; - Theo dõi các khoản vay v&a...
23-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Thực hiện công việc kế toán nội bộ phát sinh hàng ngày, giao dịch ngân hàng, BHXH. - Theo dõi công nợ thực tế - Soạn thảo, tổng hợp các hợp đồng kiểm soát trước khi trình ký hoặc gửi khách hàng - Kiểm soát và phối hợp t...
23-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Xuất hoá đơn, tập hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh, kiểm soát thuế đầu vào đầu ra, cân đối sổ sách với chứng từ thực tế - Thực hiện kê khai và lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN - Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp l...
23-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Hỗ trợ sắp xếp, hoàn thiện chứng từ, đóng sổ sách kế toán; - Nhập liệu vào phần mềm kế toán. Nhập báo có ngân hàng hàng Nhập hóa đơn bán hàng Nhập hóa đơn dịch vụ Nhập xuất kho bán hàng - Theo dõi t&...
23-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Công tác văn thư lưu trữ, sắp xếp chứng từ: công văn, biên bản ...; - Đăng quảng cáo, trả lời điện thoại, tư vấn cho thuê nhà, đàm phán, chào mời, đưa khách đi xem và cho thuê nhà; - Làm hợp đồng, đặt cọc, các thủ tục cho thuê...
23-02-2021
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
- Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán: - Thu thập, tổng hợp số liệu và lập báo cáo. - Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định. - Báo cáo thu chi hàng ngày, theo dõi công nợ. - Báo cáo định kỳ hà...
22-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. - Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số...
22-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Trực điện thoại (tiếp nhận thông tin chuyển đến các bộ phận có liên quan, nhận đơn đặt hàng, bán hàng lẻ…) - Liên hệ mua nguyên liệu, dụng cụ, vật tư…khi đã được cấp trên ký duyệt và theo dõi giao nhận. - Hoàn thành các hồ sơ, thủ...
22-02-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác trong việc hạch toán, công nợ - Hỗ trợ Kế toán thuế - Kiểm tra giá thành - Các công việc khác hỗ trợ Kế toán trưởng
22-02-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .