Research and identify new business opportunities, build strong relationship with customers Present the company's products and services via telephone, conference call or face-to-face meeting Plan sales visits and organize appointments for solutions demonstration purpose Negotiate the terms of contract (including costs, delivery date...
24-02-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Tham gia tư vấn bán hàng - Quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng - Xây dựng chiến lược bán hàng - Lên kế hoạch tháng về doanh số, thi trường, chinh sách, giải pháp bán hàng - Báo cáo tổng kết th&aac...
22-02-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Responsibilities Making a sale calls to potential customers to advise on recruitment solutions Explain the features, advantages, and benefits of our business Establishing customer needs and identify sales opportunities Managing a pipeline of prospective clients, ensuring accurate record keeping Professionally handling all incomin...
18-02-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án. Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng. Thực hiện các công việc marketing dự án.
05-02-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
With Sales Manager plan sales strategy and implement tactics to achieve budget Sell all facets of the hotel Establish new business and maintain existing business accounts through the preparation and execution of action plans Convert sales leads Handle accounts/prospects jointly with senior positions Solicit and close business acc...
03-02-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
To bring business by marketing the Oakwood name and concept in assigned region ensuring the given quota/targets set on sales calls; room nights and room revenue is being met. Clients to include top multinational regional and headquartered companies, government agencies, and Embassies. Procure new and repeat business by monitoring contact ...
02-02-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Tìm kiếm khách hàng mới: gọi điện, viếng thăm  - Chăm sóc khách hàng cũ - Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng - Báo cáo hàng tu...
29-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Tìm kiếm, xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. -Thiết lập cuộc hẹn và tìm hiểu nhu cầu khách hàng. - Thiết kế giải pháp tài chính và tư vấn sản phẩm phù hợp. - Đàm phán, kí kết, hoàn thành thủ tục hợp đồng cho khách hàng. - Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm. ...
29-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Tìm hiểu thị trường, khách hàng tiềm năng, các công ty đối thủ - Tiếp xúc khách hàng: lẻ, đại lý, farm... Giới thiệu và nhận đơn hàng từ khách hàng. - Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho khách hàng....
29-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Thiết lập kế hoạch và triển khai phát triển khách hàng mục tiêu, khách hàng mới và hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng. - Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, c&ugr...
29-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Số lượng: 01 người - Tư vấn, báo giá, chốt đơn sản phẩm, chăm sóc khách hàng - Kiểm kê, đóng gói hàng hóa, thống kê dữ liệu bán hàng
29-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .