- Hổ trợ Sales tư vấn kỹ thuật, vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc sau bán hàng. - Thực hiện xử lý sự cố trước, trong & sau bán hàng. - Triển khai các hoạt động báo giá sản phẩm, thông số spartpart, sửa chữa máy móc không thuộc p...
 Nhận và quản lý hàng, làm việc với khách hàng nước ngoài - Triển khai đơn hàng xuống sản xuất  Nhanh nhẹn, chịu áp lực trong công việc Tiếng Anh lưu loát Thời gian làm việc: hành chính
- Tư Vấn và Giải đáp thắc mắc của khách hàng qua hệ thống Call center - Gọi điện thoại xác nhận đơn hàng khách đã đặt hàng trên hệ thống website/fanpage - Chăm sóc khách hàng cũ. - Hợp tác với các bộ phận, phòng ban khác nhằm...
- Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán. - Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán. - Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và c&...
  - Quản lý Nhân lực của bộ phận và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt công tác bán hàng của bộ phận, đảm bảo tài sản tại cửa hàng được cập nhật theo dõi, giám sát tình hình bán hàng và doanh số đề ra. - Chăm s&...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm ô tô. - Thực hiện chỉ tiêu bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao. - Thực hiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn. - Tham gia các sự ki...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .