- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch vụ cuả công ty cho khách hàng. - Tư vấn thông số kỹ thuật, cách thức vận hành và lắp đặt sản phẩm. - Chăm sóc khách hàng, khai thác khách hàng mới theo data có sẵn, tìm kiếm khách h&ag...
- Xuất hoá đơn hàng ngày, đối chiếu đơn hàng. - Quản lý hoá đơn sổ sách. - Đối chiếu công nợ. - Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
- Tư vấn bán hàng cho khách hàng trực tiếp tại showroom. - Tư vấn bán hàng cho khách hàng qua điện thoại. - Chăm sóc khách hàng, bán hàng qua facebook. - Những việc khác do cấp trên phân phó. - Hợp tác với c&aa...
- Duy trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới. - Lập kế hoạch bán hàng hàng năm, tháng, tuần cho khách hàng đảm trách. - Hiểu rõ về thuộc tính, ưu nhược điểm của sản phẩm thực phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tra...
* Quản lý việc bán hàng: - Xử lý đơn hàng, in đơn hàng giao cho bộ phận kho. - Tư vấn thông tin cho khách hàng về các sản phẩm của gian hàng qua kênh chat. - Quản lý, giám sát tồn kho, giá sản phẩm trên trang bán. ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .