- Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; - Kiểm tra hồ sơ giải ngân; - Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; - Scan và photo hồ sơ, văn bản; - Quản lý hồ sơ đăng ký xe; - Quản lý các tập tin của khách hàng; - Theo dõi c&aac...
21-01-2021
Toàn thời gian
Chăm sóc khách hàng
- Lập kế hoạch kinh doanh, tổng hợp lên chiến lược phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng và sự biến đổi của thị trường tài chính giúp khách hàng đạt được mong muốn của mình. - Cập nhật theo dõi thông tin, tin tức thị trường trong nước và t...
07-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .