- Tập hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán; - Lập báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, nộp tiền thuế cho cơ quan thuế; - Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo c&aacu...
- Thực hiện công việc theo kế hoạch. - Tiến hành lắp ráp và làm nguội khuôn mới.. - Làm nguội và lắp ráp đồ gá. - Hàn TIC, MIC, cắt hơi - Khoan lỗ, mài bavia, cắt nhôm, hàn, đánh bóng theo yêu cầu - Khoan taro theo bản thiết k...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .