- Lead cross-functional teams spread across geography to deliver complex projects. - Define, monitor and improve critical to success metrics for the success of the project. - Anticipate bottlenecks, provide escalation management, anticipate and make tradeoffs, and balance the business needs versus technical constraints. - Plan and mana...
- Liên hệ với khách hàng qua điện thoại theo data có sẵn để tư vấn bán, gia hạn các sản phẩm/dịch vụ công ty cung cấp (data do công ty cung cấp, không phải đi thị trường, không phải tìm kiếm data khách hàng, làm việc hoàn toàn online). ...
- Liên hệ với khách hàng qua điện thoại theo data có sẵn để tư vấn bán, gia hạn các sản phẩm/dịch vụ công ty cung cấp (data do công ty cung cấp, không phải đi thị trường, không phải tìm kiếm data khách hàng, làm việc hoàn toàn online). ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .