1. Quản lý kết quả bán hàng: - Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với các siêu thị phụ trách; lập và thực hiện các kế hoạch chi tiết nhằm đạt các mục tiêu do công ty chỉ định (doanh số, mục tiêu bao phủ, phân phối, hình ảnh…). 2. Gi&a...
12-01-2021
Toàn thời gian
Bán lẻ/Bán sỉ 
Founded in 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam, AhaMove is an on-demand logistics service based on the concept of a shared economy, providing customers to fill excess capacity for logistics suppliers and reduce costs for consumers. You can find more about us as a Facebook case study or on prestigious Asia Nikkei news This is a tremendous op...
08-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
- Tìm kiếm Khách hàng thông qua các kênh thông tin - Tương tác với Khách hàng dựa trên data có sẵn, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của Công ty - Báo giá, Đàm phán, chốt Hợp đồng, thanh toán - Theo dõi tiến độ đă...
07-01-2021
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
Gather the requirements and provide sound solutions for the requirements. GUI development by utilization of new front-end technologies (SPA and PWA). Write efficient and stable code in support for the backend API. Work alongside with other engineers in teams to promote technology and ensure consistency in accordance to industry best pr...
24-12-2020
Toàn thời gian
CNTT - Phần mềm 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .