• Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng mới trong Kênh HORECA. • Gặp gỡ khách hàng, Chăm sóc khách hàng trong kênh bán hàng bao gồm: hệ thống khách sạn, hệ thống nhà hàng, hệ thống quán cà phê ... • Tư vấn và đề ...
Location Dang Huu Pho, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City Working Time Mon - Fri (9:00 - 18:00), Remote on Friday Salary Upto 2500 Gross (or nego) Job Description   Understanding and considering both business and technical engineering needs to ensure quality digital products and related operational workflows to meet t...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .