Công việc chuyển giá Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm; Hoàn thành đúng hạn công việc được giao; Trao đổi vấn đề với trưởng nhóm khi phát sinh; Học và nắm chắc công việc đối với Trợ Lý chuyển giá; quy định pháp lu...
Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo ch...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Kiểm tra chứng từ trước khi lập phiếu chi. - Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ. - Tập hợp chứng từ đối chiếu công nợ để lên lịch thanh toán công nợ. - Hạch toán công nợ phải trả, đối chiêu công nợ và theo dõi công nợ phải trả vào hệ thống kế to...
- Duyệt tất cả các đơn hàng phát sinh xuất kho. - Chịu trách nhiệm về các số liệu xuất kho, nhập kho, tồn kho thực tế của tất cả các mặt hàng trong kho. - Lập phiếu nhập, trả hàng, tìm nguyên nhân và hướng giải quyết của hàng nhập trả Kiểm tra lượng h...
- Nghe điện thoại và tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng Lên đơn hàng trên hệ thống, Xử lý đơn hàng nhanh chóng theo tiến độ giao nhận. - Báo giá cho khách hàng, và các chương trình bán hàng mới của công ty. ...
- Kiểm tra đơn hàng từ bộ phận bán hàng trên hệ thống, xem hàng trong kho còn hay hết ( được đào tạo sự dụng phần mềm ) - Đàm phán và nhập hàng từ nhà cung cấp - Xuất phiếu thu và phiếu chi hàng ngày - Viết hóa đơn cho kh&aacu...
- Các nhiệm vụ của công tác kế toán: + Quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu khách hàng. + Tổng hợp chứng từ lập báo cáo tài chính + Điều phối và quản lý kho hàng, đề xuất đặt hàng kịp th...
– Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ theo qui định của Pháp luật : Báo Cáo GTGT, báo cáo tài chính, Thuế TNCN, TNDN… – Xử lý hóa đơn đầu ra, đầu vào của Công ty, hoạch toán, đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ;...
Xử lý các chứng từ thanh toán từ Nhà cung cấp hàng ngày/ tuần/ tháng của công ty theo đúng quy trình. Hạch toán và làm báo cáo các nghiệp vụ về mảng thanh toán, ngân hàng như lập kế hoạch thanh toán, theo ...
- Cập nhật phần mềm kế toán nội bộ và xuất hóa đơn GTGT điện tử - Hỗ trợ kế toán thuế hàng tuần, tháng - Theo dõi công nợ, chăm sóc khách hàng, tư vấn chương trình qua điện thoại - Hỗ trợ giao nhận hàng hóa khi có yêu cầu - Đi thăm ...
- Nhập đơn, tổng hợp, tính tiền cho khách - Trông coi, chăm sóc, vệ sinh siêu thị - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn   Quyền lợi được hưởng: - Lương cơ bản 05 – 10 triệu. - Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo chính sách hiện tại Công ty. - Tham gia bả...
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được t&...
· Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. · Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh · Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp · Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các b&aac...
1. Phụ trách doanh thu bán hàng: - Ghi nhận số liệu lên phần mềm từ các báo cáo: RK7, BCBH: về doanh thu, các hình thức thu, các khoản thu khác tại nhà hàng. - Kiểm tra dữ liệu giữa BCBH nhà hàng gửi và RK7: kịp thời phát ...
1. Phụ trách nhập xuất tồn kho NVL, Thành phẩm; thực hiện kiểm kê định kỳ, có đề xuất kịp thời cho các số liệu chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. - Kiểm tra chứng từ xuất kho với dữ liệu phần mềm. 2. Kiểm soát thông tin trên chứng từ và dữ liệu ghi nhận tr&ec...
- Phụ trách công nợ phải thu của nhà hàng và Phòng Kinh doanh, các đối tác thương mại điện tử: - Nhận thông tin từ nhà hàng báo cáo lên dữ liệu phần mềm, chịu trách nhiệm chính các thông tin liên quan đến công...
Theo dõi nhập xuất tồn kho voucher, vòng đeo tay. Chịu trách nhiệm chính về số liệu voucher sau khi đã xuất khỏi kho tổng voucher: Báo số voucher thực sử dụng của nhà hàng, và bàn giao voucher tồn chưa sử dụng cho kho tổng voucher. - Theo dõi,kiểm soát xuất v...
- Lập phiếu xuất bán hàng hóa phát sinh trong ngày; - Lập phiếu nhập kho, phiếu nhập hàng trả lại, phiếu xuất kho; - Thông báo các khoản tiền về phát sinh trong ngày; - Theo dõi tình hình doanh thu và công nợ phải thu của c&aac...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .