1/ Hàng ngày -  Nhận hóa đơn chứng từ từ các bộ phận phòng ban liên quan: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. - Lập chứng từ gốc: Lập hóa đơn điện tử dựa trên các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Căn cứ vào chứng từ gốc tiến hành nhập l...
- Đối soát doanh thu, Theo dõi công nợ phải thu phải trả, tạm ứng, thanh toán. - Nhập liệu chi phí đầu vào, đầu ra. Tiền gửi ngân hàng. Lập phiếu thu-chi, lập báo cáo kết quả kinh doanh. - Xuất hóa đơn, kiểm soát hóa đơn mua vào - bán ra...
+ Ghi nhận thu-chi, tạm ứng nội bộ. + Ghi nhận xuất – nhập – tồn nguyên vật liệu, hàng hóa. + Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán; Quản lý chứng từ kế toán nội bộ và VAT. + Thực hiện các yêu cầu của cấp trên....
- Làm báo cáo tài chính. - Kê khai quyết toán thuế. - Thực hiện báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Công ty.  
- Quản lý, thực hiện thanh toán nội bộ, dự án. - Tính lương cho nhân viên và tính BHXH (chỉ tính bảng lương). - Cân đối hóa đơn tài chính. - Lên kế hoạch thu chi, cân đối ngân sách. - Đi giao dịch ngân hàng ....
- Xuất hóa đơn bán hàng - Theo dõi và quản lý công nợ - Báo cáo thu chi, bán hàng hàng ngày - Biết 1 ít về BHXH - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn hợp lệ của chứng từ, đặc biệt hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán; - Trực tiếp nhập liệu và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng; - Trực tiếp giao dịch với ngân hàng về...
– Quản lý hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán vào phần mềm. – Thực hiện và quản lý hợp đồng, công nợ phải thu, phải trả; – Chịu trách nhiệm trực tiếp nộp thuế vào kho bạc Nhà nước, giao dịch ngân hàng; – Thực hiện lưu...
CÔNG TY TNHH M.E.K (M.E.K Ltd.) Địa chỉ: Lô S 11b-17a, Đường số 18,Khu Chế Xuất Tân Thuận,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 ▪️Số lượng tuyển dụng: 1 người ▪️Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7   Mô tả công việc: - Lập lệnh chuyển khoản, thực hiện giao dịch với ngân hàng, ghi ...
• Theo dõi quá trình triển khai Dự án bao gồm: Các hoạt động mua hàng của CBCNV, các hợp đồng cung cấp về tiến độ, số lượng, chất lượng, chứng từ hàng hóa dịch vụ. • Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ ...
- Theo dõi thu hồi công nợ trong nước và nước ngoài , hạch toán công nợ phải thu trong nước và nước ngoài. - Cập nhật, đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng kịp thời,theo đúng thời hạn và điều kiện thanh toán đã thỏa thuận. - Chốt ...
- Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng tài chính- kế toán. - Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ng&agrav...
- Kiểm soát chi phí. Đảm bảo tính chính xác, hợp lý hợp lệ của chứng từ, phê duyệt hạch toán các khoản chi phí phát sinh hằng ngày, trong tháng, các khoản chi phí trả trước, trích trước. - Quản lý và tối ưu dòng...
+ Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/ kế toán/ thuế đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động công ty. + Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán, hạch to&a...
- Quản lý các giao dịch với ngân hàng ( Làm lệnh thanh toán công nợ, thanh toán tiền lương, bảo lãnh hợp đồng, giải ngân). - Theo dõi các khoản dự thu, dự chi hàng tuần. - Theo dõi các khoản công nợ phải thu / phải trả. - Theo gi...
- Xuất hoá đơn hàng ngày, đối chiếu đơn hàng. - Quản lý hoá đơn sổ sách. - Đối chiếu công nợ. - Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
- Xuất hóa đơn và hạch toán bán hàng hằng ngày. - Theo dõi công nợ phải thu. - Theo dõi thu chi, lên lệnh thanh toán hàng ngày. - Hạch toán và theo dõi vào phần mềm Misa. - Lưu trữ chứng từ kế toán theo ph&acir...
CÔNG TY TNHH M.E.K (M.E.K Ltd.) Địa chỉ: Lô S 11b-17a, Đường số 18,Khu Chế Xuất Tân Thuận,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 ▪️Số lượng tuyển dụng: 1 người ▪️Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7   Mô tả công việc: - Lập lệnh chuyển khoản, thực hiện giao dịch với ngân hàng, ghi ...
– Quản lý hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán vào phần mềm. – Thực hiện và quản lý hợp đồng, công nợ phải thu, phải trả; – Chịu trách nhiệm trực tiếp nộp thuế vào kho bạc Nhà nước, giao dịch ngân hàng; – Thực hiện lưu...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .