SL: 02 Người Mô tả công việc: Kế toán TSCĐ, quản lý hợp đồng Hạch toán chi phí, tính giá thành Các công việc khác theo yêu cầu quản lý
Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản thuộc Tập đoàn lớn tại Khu công nghiệp Long Đức có xe đưa đón: 4 tuyến (Từ Hàng Xanh, Thủ Đức, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu).   - Hỗ trợ kế toán thanh toán trong các công việc hàng ngày, kiểm tra ...
- Hỗ trợ kế toán thanh toán trong các công việc hàng ngày, kiểm tra chứng từ và thực hiện các giao dịch ngân hàng. - Quản lý hoạt động hàng ngày của nhóm Tài chính - Kế toán (Ghi sổ, thanh toán và thuế). - Gi&aacu...
- Thực hiện công việc kế toán tổng hợp và kế toán bán hàng - Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Mô tả công việc Kế toán: Thiết lập các báo cáo tài chính nội bộ (báo cáo doanh thu, dòng tiền, bảng cân đối kế toán); Hạch toán những khoản thu, chi, khấu hao, giao dịch ngân hàng, ghi chép thuế giá trị gia tăng...
- Trao đổi với các Ngân hàng để giải quyết vấn đề thông thường (Kiểm tra tình hình giao dịch, kiểm tra các bằng chứng yêu cầu hoặc phương pháp thực hiện). - Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến xuất hóa đơn, nhập nguyên vật liệu như Lập...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .