- Tư vấn bán hàng cho khách hàng trực tiếp tại showroom. - Tư vấn bán hàng cho khách hàng qua điện thoại. - Chăm sóc khách hàng, bán hàng qua facebook. - Những việc khác do cấp trên phân phó. - Hợp tác với c&aa...
- Duy trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới. - Lập kế hoạch bán hàng hàng năm, tháng, tuần cho khách hàng đảm trách. - Hiểu rõ về thuộc tính, ưu nhược điểm của sản phẩm thực phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tra...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .