- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn bán hàng cho khách hàng; - Tìm kiếm khách hàng mới; - Chăm sóc khách hàng thuộc địa bàn phụ trách; - Chăm sóc hàng trưng bày của công ty ở siêu thị; - Làm các côn...
- Tư vấn bán hàng cho khách hàng trực tiếp tại showroom. - Tư vấn bán hàng cho khách hàng qua điện thoại. - Chăm sóc khách hàng, bán hàng qua facebook. - Những việc khác do cấp trên phân phó. - Hợp tác với c&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .