- Tìm hiểu, phân tích và khảo sát thị trường, đánh giá tiềm năng, xu hướng của khách hàng về ứng dụng dịch vụ dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa trên điện thoại. - Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số của công ty...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .