- Công tác phát triển thị trường và kênh phân phối. - Trực tiếp nghiên cứu đánh giá thị trường. - Theo dõi, giám sát công tác bán hàng tại khu vực được phân công. - Xây dựng lên kế hoạch mở rộng thị trường....
- Nhận kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm khách hàng, phát triển hệ thống đại lý. - Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân và các công việc khác theo phân công của cấp quản lý và ban Lãnh Đạo. - Liên hệ, giới thiệu và cung...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .