...sales tư vấn - Hướng dẫn khách hàng sử dụng - Ký kết hợp đồng. - Làm việc kết hợp cùng đội nhóm dưới sự hướng dẫn của Trưởng phòng. - Duy trì và phát triển công việc Kinh doanh tại Sapo. - Hoàn thành cô...
- Xây dựng, thiết lập, hoàn thiện và tổ chức vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty - Theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả tiến độ thực hiện theo kế hoạch hàng tuần, tháng, quý và năm. - Xây dựng chính sách bán h&a...
...sales target monthly/ quarterly and annually;  - Performing telesales or direct sales on prospective customers;  - Working with Customers Service Executive in receiving customer’s requirements and maintaining good relationships with customers;  - Cooperating directly with Programs team to ensure t...
...sales leader to ensure understanding of sales strategy and effective implementation of this strategy for total hotel revenue areas. Develops, implements and sustains aggressive solicitation program focused on increasing business. Assists with the development and implementation of Marketing, Social Media ...
...sales enablement. - Developing and maintaining strong working relationships with global publishing/ POD vendors. - Collaborate with other teams to create advertising content, manage and supervise sales & marketing projects from beginning to end. - Develop customized email blasts and media kits to ...
...sales team. - Deliver chemical can & charge chemical into customer ‘s chemical tank (if any) by using chemical feeding pump with protective equipment. - Cooperate with Sales team to propose the improvement solution. - Provide the services to customers with regular report (weekly report, monthl...
▪ Keeping & expanding the existing business in Plastic Resin field (50%) ▪ Developing new business, target to Korean Manufactural Companies in Vietnam (50%) ▪ Coordinate with Customer Service Department to meet customer‘s demands ▪ Manage complex negotiations with senior-level executives ▪ Build and maintain long-term relationship...
• Khai thác thông tin Khách hàng thông qua data công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm thêm • Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do Công ty đang cung cấp. • Thuyết phục và kí kết hợp đồng với...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .