• Tìm kiếm khách hàng, gọi ĐT & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng; • Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng; • Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; • Đề xuất giải pháp thu&ec...
15-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/ Tiếp thị 
Understand and actively take part in the execution of company’s strategy. ​Handle whole sales cycle from inquiries through delivery and payment collection smoothly, timely and up-to-date. Keep close relationship with and ensure best services to customers to maintain and strengthen customers base. Coordinate with other related parties w...
15-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/ Tiếp thị 
Understand and actively take part in the execution of company’s strategy. ​Handle whole sales cycle from inquiries through delivery and payment collection smoothly, timely and up-to-date. Keep close relationship with and ensure best services to customers to maintain and strengthen customers base. Coordinate with other related parties...
15-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/ Tiếp thị 
Tìm kiếm và khai thác các đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty. Tư vấn, chăm sóc đối tác về sản phẩm. Thuyết phục trở thành đối tác và theo dõi hợp đồng với các đối tác. Phối hợp với nhà cung cấp và...
12-01-2021
Toàn thời gian
Bán lẻ/Bán sỉ 
* Triển khai bán hàng doanh nghiệp: - Lập phương án kinh doanh chi tiết để triển khai kế hoạch bán hàng B2B đã được phê duyệt. - Phối hợp với các bộ phận Marketing, Ngành hàng... xây dựng kế hoạch bán hàng cho kênh doanh nghiệp - Trực tiếp giao dịc...
12-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/ Tiếp thị 
- Xây dựng và quản lý ngân sách Trade Marketing.  - Xây dựng và triển khai chương trình để hỗ trợ quảng bá sản phẩm và bán hàng tại các cửa hàng, nhà thuốc, đối tác. - Phối hợp với BP Kinh doanh xây dựng và triển khai ...
12-01-2021
Toàn thời gian
Tiếp thị trực tuyến 
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng   Tiếp cận khách hàng, đến gặp khách hàng trực tiếp và chốt deal.   Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau khi bán.
30-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng dựa trên nền tảng của công ty cung cấp. Tư vấn giới thiệu tới khách hàng sản phẩm căn hộ cho thuê của công ty quản lý Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, Email, SMS, phần mềm CRM... Hỗ trợ khách h&ag...
23-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Chuẩn bị proposal và chiến lược digital marketing. - Thuyết trình và chốt dự án với các khách hàng mới - Phối hợp với team dự án trong việc triển khai và đạt KPI cam kết với khách hàng - Họp hàng tháng với khách để đánh giá...
23-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống kinh doanh - Theo dõi tất cả yêu cầu của Khách hàng (Thương lượng giá cả, Đàm phán, hợp đồng kinh doanh, theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa) - Phối hợp với bộ phận Logistics để kiểm tra lịch trình ...
23-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Tìm kiếm, phát triển, mở rộng khách hàng, giới thiệu dịch vụ Lo-supply đến đối tác cửa hàng. Liên hệ khách hàng theo database có sẵn. Chốt đơn hàng, đạt kế hoạch KPI được đề ra. Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách h&agrav...
23-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .