Admin Sales

26-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc


1. Đảm bảo tất cả các email được gửi đến khách hàng.
2. Hỗ trợ telesale để xúc tiến bán hàng và cập nhật thông tin vào hệ thống CRM.
3. Phối hợp và theo dõi nhu cầu của khách hàng trong nội bộ cho các đơn hàng và dịch vụ được yêu cầu.
4. Chuẩn bị tài liệu để mở tài khoản mới và cài đặt máy in mới cho khách hàng.
5. Tìm kiếm danh sách khách hàng mới và cập nhật vào hệ thống CRM.
6. Tạo nhãn địa chỉ của khách hàng tiềm năng để gửi thư trực tiếp.
7. Đảm bảo thông tin khách hàng ở CMR luôn được cập nhật mỗi khi có thay đổi.
8. Phân tích, cải thiện và báo cáo hiệu suất bộ phận hàng tháng cho người quản lý trực tiếp.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

 

1. Nam / Nữ, không quá 30 tuổi.
2. Không giới hạn trình độ văn hóa. Chào mừng các bạn sinh viên mới ra trường.
3. Kỹ năng: Tư vấn và thỏa thuận với khách hàng, vi tính văn phòng.
4. Tự tin, siêng năng, kiên nhẫn và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Phúc lợi được hưởng :
1. Tiền thưởng hàng năm, phí bảo hiểm hàng quý.
2. Quỹ an sinh xã hội / Quỹ tiết kiệm.
3. Kiểm tra sức khỏe hàng năm và bảo hiểm sức khỏe.
4. Đồng phục công ty.

Địa chỉ : 20/2 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .