Assistant Brand Manager (ngành hàng văn phòng phẩm)

14-01-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ quản lý nhãn hàng đã được phân công.
  • Hỗ trợ phát triển chiến lược nhãn hàng và kế hoạch tiếp thị nhãn hàng một cách hiệu quả bao gồm kế hoạch 5Ps (Giá trị, Sản phẩm, Giá, Phân phối và Kích hoạt).
  • Hỗ trợ quản lý nhãn hàng để triển khai kế hoạch tiếp thị nhãn hàng để tiếp cận người tiêu dùng mục tiêu, truyền thông về giá trị nhãn hiệu và gây ảnh hưởng để ngươi tiêu dùng mua và sử dụng nhãn hiệu.
  • Hỗ trợ quản lý nhãn hàng để nghiên cứu thị tường, tìm hiểu và phân tích sự thật ngầm hiểu của người tiêu dùng và xác định phân khúc và nhóm khách hàng mục tiêu cho các hoạt động kích hoạt nhãn hiệu.
  • Làm việc với khối Sales , Trade và các phòng ban liên quan để triển khai hoạt động của nhãn hàng một cách đồng bộ từ hoạt động bán hàng, hiện diện sản phẩm, hiện diện hình ảnh tại điểm bán và các hoạt động của nhãn hàng để đạt mục tiêu hoạt động của nhãn hàng..

Yêu cầu công việc

  • Trình độ: Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing
  • Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm Marketing ngành hàng tiêu dùng với ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Assistant Brand Manager
  • Ngoại ngữ: Bằng B Anh văn.
  • Vi tính: thông thạo tin học văn phòng
  • Giao tiếp tốt, thương lượng tốt, hiểu biết về người tiêu dùng, hiểu biết về chuyên môn truyền thông và đọc hiểu báo cáo nghiên cứu thị trường.          
Tham khảo cho bạn