Branch Director

08-08-2022
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh và chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược phát triển của Chi nhánh theo mục tiêu chiến lược của toàn Công ty;
 • Chịu trách nhiệm thúc đẩy Chi nhánh đạt tăng trưởng về doanh số, lợi nhuận, dòng tiền và các mục tiêu khác trong kinh doanh;
 • Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và phát triển nguồn vốn, tài sản của Công ty phân bổ cho Chi nhánh;
 • Đảm bảo được nguồn lực của Chi nhánh sử dụng đúng với mục đích của Công ty đề ra một cách tối ưu và hiệu quả nhất có thể.
 • Đại diện thay mặt Công ty làm việc với khách hàng, đối tác tại khu vực HCM khi cần thiết;
 • Lập kế hoạch nhân sự Chi nhánh bao gồm: phân công, tuyển dụng nhân sự nhằm tăng hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, bộ phận trong Chi nhánh;
 • Đề xuất các nội quy, quy chế mới liên quan đến hoạt động của Chi nhánh và chịu trách nhiệm thực hiện nội bộ;
 • Báo cáo định kỳ cho Tổng Giám đốc theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm:

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm về kinh doanh và 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc Chi nhánh trong lĩnh vực CNTT hoặc tương đương;
 • Có kiến thức pháp luật, tài chính, quản trị doanh nghiệp;
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;

Kỹ năng

 • Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh; 
 • Kỹ năng lãnh đạo; 
 • Kỹ năng đào tạo và huấn luyện.
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng, đàm phán, thuyết phục; 
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; 

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .