23-04-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 1. Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng à tìm hiểu chiến dịch của đối thủ.
 2. Phân tích thị trường để định ị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu.
 3. Hoạch định chiến lược định ị và xâm nhập thị trường.
 4. Đảo bảo sự hoà hợp giữa tính cách thương hiệu ới tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty.
 5. Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu.
 6. Giám sát các hoạt động marketing à quảng cáo để đảo bảo tính nhất quán với chiến lược sản phẩm.
 7. Dự kiến các rủi ro để có biện pháp xử lí kịp thời.
 8. Theo dõi à báo cáo hiệu quả của chiến dịch.
 9. Báo cáo tới ban lãnh đạo à hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về Brand.
 10. Tham gia phát triển Product concept cho sản phẩm mới.
 11. Tha gia feedback cho Creatie inhouse hoặc Agency về bao bì sản phẩm mới.
 12. Work VS Trade MKT lên Forecast & set Pricing cho sản phẩm mới.
 13. Work VS Creatie In House Or Agency on STB for new thematic TVC.
 14. Chỉnh sửa hậu kỳ cho TVC sản phẩm.
 15. Phối Hợp ới team Digital chuẩn bị đi quay Digital Series.
 16. Duyệt bài PR campaign.
 17. Reiew Launching Plan sản phẩm mới Vs Trade MKT & Digital.
 18. Discuss promotion campaign.
 19. Work Vs MKT Team Launching POSM & Display Program.
 20. Support PR team Launching PR Plan cho sự kiện công ty.
 21. Work Vs Purchasing team Order bao bì, Promotion items.

Yêu cầu công việc

 1. Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng à tìm hiểu chiến dịch của đối thủ.
 2. Phân tích thị trường để định ị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu.
 3. Hoạch định chiến lược định ị và xâm nhập thị trường.
 4. Đảo bảo sự hoà hợp giữa tính cách thương hiệu ới tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty.
 5. Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu.
 6. Giám sát các hoạt động marketing à quảng cáo để đảo bảo tính nhất quán với chiến lược sản phẩm.
 7. Dự kiến các rủi ro để có biện pháp xử lí kịp thời.
 8. Email:  phkieu698@gmail.com

  SĐT: 0969092985

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn