Chủ Quản Bộ Phận Logistics/仓库主管

09-04-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

工作内容/Nội dung công việc:

1.对储运人员、设备安全管理,严格按储运的各项SOP落实执行

Đối với nhân viên việc quản lý thiết bị lưu trữ và vận chuyển phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt phù hợp với từng quy trình SOP khác nhau về lưu trữ chứng từ và vận chuyển hàng hoá.

2.与承运商、采购、生管、销管沟通协调相关收、发货事宜

Liên lạc và điều phối các vấn đề liên quan đến nhận và giao hàng với các nhà vận chuyển, thu mua, quản lý sản xuất và quản lý bán hàng.

3.督导仓库各岗位人员(账务员、调度员、运费结算员、仓管员、叉车司机、搬运等),遵守各项基本守则按照操作流 程、作业标准进行作业

Giám sát nhân viên kho (nhân viên kế toán kho, nhân viên điều phối, nhân viên quyết toán hàng hóa, thủ kho, lái xe nâng, vận chuyển, v.v.) về việc tuân theo các quy tắc cơ bản để thực hiện các hoạt động theo quy trình vận hành và tiêu chuẩn vận hành.

4.督促交接班制度及仓库盘点作业之执行,确保存货安全

Giám sát việc thực hiện hệ thống ca và hoạt động kiểm kê kho để đảm bảo an toàn hàng tồn kho.

5.异常库存及时提报,并追踪处理

Theo dõi và báo cáo kịp thời các bất thường về hàng tồn kho để có hướng xữ lý.

6.对报表的真实性与合理性进行稽核,确保账表物相符.

Kiểm tra tính chính xác về các báo cáo liên quan đến chi phí vận chuyển hàng hoá, chi phí lưu kho,…

7.负责协调处理日常工作异常状况,并及时上报主管.

Chịu trách nhiệm phối hợp xử lý các tình huống bất thường trong công việc hàng ngày, báo cáo cấp trên kịp thời.

8.协助公司相关部门,完成各项原始数据的提供工作以及上级主管临时交办事宜.

Phối hợp với các bộ phận liên quan của công ty để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao phó.

Yêu cầu công việc

1. 本科学历,会中文的优先面试。

Tốt nghiệp đại học, có tiếng Trung được ưu tiên phỏng vấn.

2.连续4年以上的大型快速消费品仓库工作经历和经验,或其他第三方物流(仓库)公司的工作经验和经历,其中有2年连续主管工作经历;

Hơn 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kho của ngành hàng tiêu dùng nhanh, hoặc kinh nghiệm làm trong công ty logistic và có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý logistic.

3.熟悉仓库各个岗位作业,有SOP制定、推广经验优先;

Am hiểu về hoạt động của các vị trí khác nhau trong kho, ưu tiên có kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành hệ thống SOP;

4.必要的仓储、物流的理论知识,有相关证书者优先;

Am hiểu về kho bãi và hậu cần, ưu tiên ứng viên có các bằng cấp liên quan đến kho,

5.能够承受工作压力,可以翻班、加班工作。

Chịu được áp lực công việc, có thể làm thêm giờ hoặc ngoài giờ.

Địa điểm làm việc: 2nd Floor, No. 506 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 04, District 3, Hochiminh City

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn