CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

01-07-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

_ Duy trì đủ số lượng tài nguyên: TKQC, fanpage, pixel … để đạt ngân sách đề ra.
_ Chạy quảng cáo trên nên tảng Facebook, Tiktok với nội dung có sẵn với ngân sách không giới hạn.
_ Phân tích chỉ số, nguyên tắc kỹ thuật, đồng thời kết hợp team Content để đưa ra phương án tối ưu chi phí quảng cáo thấp nhất.
_Tự đánh giá, tổng kết kết quả, rút ra bài học, và đưa ra giải pháp hướng tới mục tiêu.
_ Tham gia khai phá kênh quảng cáo mới phục vụ mục đích thương hiệu và doanh số của công ty.

Yêu cầu công việc

_ Kinh nghiệm chạy Facebook Ads >= 1 năm với ngân sách đã chạy trên 1 tỉ.
_ Tạo tài khoản quảng cáo và các chính sách của facebook.

_ Có kiến thức chuyên sâu về quảng cáo Facebook.
_ Có khả năng phân tích vấn đề, đề xuất giải phá, số liệu tốt.
_ Có khả năng tự nghiên cứu và tìm tòi.
_ Có khả năng làm việc nhóm

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .