Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

25-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát quá trình làm việc các nhân viên kế toán về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Kiểm tra chứng từ, hạch toán, đối chiếu số dư các tài khoản (tiền mặt, Ngân hàng, công nợ, giữa sổ chi tiết và sổ cái).

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.

- Kiểm tra chứng từ dịch vụ xuất nhập khẩu, ký xác nhận các chủ trương, đề xuất thanh toán dịch vụ xuất nhập khẩu.

- Đối chiếu công nợ dịch vụ XNK  phát sinh với bộ phận XNK.

- Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.

+ Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như:  nộp thuế môn bài, kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới...

 • Hạch toán và trích khấu hao TSCĐ
 • Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Kiểm tra và hạch toán lương, các khoản trích theo lương.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.
 • Lên bảng Cân đối tài khoản
 • Tờ kê các chi tiết tài khoản
 • Lập Báo cáo tài chính
 • In sổ sách theo quy định.
 • Báo cáo thuế GTGT, TNCN
 • Lập Báo cáo dòng tiền 2 phân xưởng.
 • Theo dõi và lập báo cáo nội bộ khác.  

Yêu cầu công việc

Trình độ: 3 năm kinh nghiệm trở lên thuộc ngành Kế toán.

- Hoạt động độc lập

- Ứng xử nhanh khi xảy ra tình huống

- Nhạy bén trong công việc, làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Có tinh thần trách nhiệm, nhẫn nại và trung thực trong công việc.

- Các kỹ năng: Microsoft Office, English/ sử dụng Microsoft Office, tiếng Anh.

Địa điểm:  Lô I3 – 6, Đường N2, Phường Tăng Nhơn Phú A , Thành Phố Thủ Đức , Hồ Chí Minh , Viet Nam

 

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .