CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT GIÁ THÀNH

13-08-2021
Bến Tre
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Phối hợp với Khối sản xuất đánh giá hiệu quả của các công đoạn sản xuất, dây chuyền sản xuất và hoạt động của các nhà máy; xây dựng ngân sách hoạt động, giá thành kế hoạch cho từng sản phẩm của các công ty;

- Phối hợp với R&D để xây dựng giá thành định mức khi có sản phẩm mới. Chạy lại giá thành định mức hàng quý cho các sản phẩm còn lại

- Tính toán và phân tích giá thành thực tế với giá thành định mức và giá thành ngân sách MTD và YTD cho từng sản phẩm của các công ty

- Phân tích các yếu tố chi phí Conversion cost

- Phối hợp với Khối Sản xuất lập bảng tính toán và theo dõi tiến độ của các dự án

- Kiểm soát ngân sách

- Đề xuất các ý kiến mang tính quản trị, ổn định ngân sách và chuẩn mực, đánh giá hiệu quả hoạt động của sản xuất của các nhà máy.

- Phối hợp ban dự án các nhà máy mới, tìm hiểu sơ đồ tổ chức của từng nhà máy, quy trình sản xuất của từng sản phẩm theo mỗi nhà máy

- Phân tích, đánh giá hiệu

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kế toán, Tài chính. Ưu tiên có bằng CMA, CIMA

- Anh văn giao tiếp tốt và thành thạo Microsoft Office

- Ít nhất 04 năm kinh nghiệm trở lên về Kế toán Quản Trị - Supply Chain & Costing trong việc phân tích báo cáo tài chính và đầu tư dự án.

- Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất kinh doanh Nước giải khát và tiêu dùng nhanh. Am hiểu ERP/SAP

Địa điểm làm việc: Bến Tre

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .