23-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án, lập kế hoạch đầu tư, tham mưu để lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả;
 • Tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển các Sản phẩm bán hàng (Bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, Golf) và phát triển các tiện ích, dịch vụ trong Dự án và phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh của các Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực BĐS;
 • Thực hiện công tác chuẩn bị về mặt thông tin hình ảnh các dự án, sản phẩm của dự án;
 • Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan chức năng để phê duyệt các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư dự án;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo phân công của Trưởng Đơn vị.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Luật hoặc chuyên ngành liên quan;
 • Có kiến thức về Năng lượng/BĐS/Đầu tư/Tài chính;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Tin học văn phòng;
 • Tiếng anh giao tiếp;
 • Có khả năng đi công tác;
 • Ưu tiên nữ.
Tham khảo cho bạn