23-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tham mưu, tư vấn cho Trưởng bộ phận về thiết kế bản vẽ kỹ thuật;
- Xây dựng, duy trì, cải tiến quy trình công nghệ;
- Phụ trách công tác kỹ thuật trong việc theo dõi trang thiết bị máy móc, phối hợp bộ phận chuyên môn đưa ra phương án sửa chữa, thay thế,.. đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty;
- Theo dõi, xử lý và báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình thi công và vận hành;
- Bảo quản thiết bị và máy móc của công ty.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các ngành: Điện/Cơ/Tự động

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2-3 năm

Tham khảo cho bạn