CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

23-02-2021
Hồ Chí Minh, Ninh Thuận
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Quản lý, triển khai thực hiện dự án (từ khâu chuẩn bị khởi công và thi công công trình) theo đúng tiến độ, hợp đồng, quy trình quản lý dự án và quy định của Pháp luật;
 • Lập kế hoạch, mục tiêu và điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động thi công dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí, thanh, quyết toán…). Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hay đột xuất;
 • Kiểm tra, theo dõi, phối hợp hiệu chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế cho phù hợp với các qui định hiện hành và phù hợp với thực tế triển khai của dự án;
 • Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện thi công dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện của dự án;
 • Quản lý nhà thầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;
 • Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của Công ty và pháp luật;
 • Nghiệm thu công trình và thanh lý Hợp đồng với các nhà thầu theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật;
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng/ ban nghiệp vụ, chức năng có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Có 3 năm kinh nghiệm trở lên mảng Quản lý dự án;
 • Có chứng chỉ hành nghề thiết kế và/hoặc Chứng chỉ hành nghề giám sát Công trình hạng I là lợi thế;
 • Ưu tiên có thể thường xuyên đi công tác ngắn hạn

 

Tham khảo cho bạn