Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Nguyên Vật Liệu - Ban R&D

23-07-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

* Nghiên cứu phát triển sản phẩm:
- Xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bao gồm cải tiến các sản phẩm hiện đang được sản xuất và các sản phẩm mới phù hợp tiêu chí phát triển kinh doanh của tập đoàn
- Tổ chức kiểm soát kế hoạch công việc thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm phục vụ các dự án phát triển kinh doanh mới, mở rộng mẫu mã sản phẩm, cải tiến sản phẩm,… và sản xuất mẫu chứng minh tính hiệu quả của dự án.
- Tổ chức và kiểm soát quá trình chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới cho các công ty đơn vị thành viên phù hợp theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập Đoàn.
- Tổ chức nghiên cứu và xây dựng thư viện thông tin về nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Xây dựng và giám sát quy trình bảo mật thông tin trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
* Tư vấn, đánh giá công nghệ, khoa học, kỹ thuật:
- Tham gia các tổ công tác tư vấn, đánh giá công nghệ mới, cải tiến khoa học kỹ thuật giúp nâng cao giá trị công nghệ, sản phẩm của tập đoàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, đánh giá công nghệ, phát triển nguyên liệu, sản phẩm mới của tập đoàn.
* Tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm:
- Đọc, nghiên cứu, hiểu các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm của CPS và các tập đoàn quốc tế theo tiêu chuẩn ASTM, BS EN, ISO, AS / NZS, FIRA ..
- Hiểu các tiêu chí và yêu cầu thử nghiệm của mỗi mẫu sản phẩm
* Chức năng nghiên cứu phân tích mẫu
* Nghiên cứu và phân tích thử nghiệm mẫu:
- Nhận thông tin sản phẩm và kiểm tra tình trạng sản phẩm, công cụ pha chế và thực hiện hóa chất để phân tích.
- Thực hiện các công việc phân tích, đánh giá và kiểm tra mẫu, sản phẩm, nguyên liệu trên các thiết bị phân tích hiện đại.
- Vận hành và sử dụng các thiết bị và máy móc tham gia vào quá trình thử nghiệm
- Công nhận, xem xét, đánh giá kết quả thử nghiệm trên các sản phẩm theo mẫu quy định. Báo cáo ngay cho lãnh đạo nếu có sự bất thường trong phân tích quá trình.
- Quản lý sản phẩm và các tài liệu liên quan, hiểu thông tin, tình trạng sản phẩm của họ phụ trách.
- Phối hợp với nhóm / bộ phận liên quan để đảm bảo rằng thử nghiệm sản phẩm đang diễn ra nhanh nhất và chính xác nhất trong thời gian cho phép.
* Vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc phòng Lab và quản lý vật tư tiêu hao:
- Theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị, vật tư và hóa chất phục vụ cho việc thử nghiệm
- Xây dựng hướng dẫn sử dụng máy móc, vật tư và hóa chất, đảm bảo hiệu quả và an toàn.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc và báo cáo khi có hư hỏng.
- Thực hiện việc hiệu chuẩn máy móc định kỳ.
- Kiểm tra các vật tư, hóa chất phục vụ cho việc thử nghiệm và yêu cầu khi cần.
* Phân tích và xử lý dữ liệu:
- Biết cách phân tích số liệu thông qua quá trình chạy máy và các số liệu đo đạc được , từ đó xây dựng cơ sở dữ phù hợp với từng dự án.
- Xử lý tình huống phát sinh thông qua dữ liệu đã được phân tích.
* Tìm kiếm và chọn lọc, đánh giá thông tin:
- Thu thập và tìm kiếm thông tin liên qua đến dự án triển khai.
- Đọc tài liệu chuyên môn.
- Liên hệ tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm , nguyên vật liệu và phụ gia theo yêu cầu.
- Giao tiếp với đối tác, thực hiện các thuyết trình, chuyên đề, báo cáo bằng tiếng nước ngoài.
* 5S Phòng và Xưởng thí nghiệm:
- Đảm bảo khu vực làm việc vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp
- Cung cấp hướng dẫn sử dụng máy móc theo 5S.

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học
- Chuyên ngành: Công nghệ/Kỹ thuật/Hóa Học/Vật Lý
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu: 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu
* Năng lực chuyên môn:
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm
- Tư vấn, đánh giá công nghệ, khoa học, kỹ thuật
- Tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm
- Nghiên cứu và phân tích thử nghiệm mẫu
- Vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc phòng Lab và quản lý vật tư tiêu hao


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .