16-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI PHÁP LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY/CTTV

- Báo cáo và đưa ra các đề xuất/ tư vấn trên cơ sở.

 Dựa trên các văn bản pháp luật, đưa ra ý kiến tư vấn cho ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan đối với các vấn đề pháp lý trong quá trình kinh doanh

 Bảo đảm phù hợp về mặt pháp lý trong các hoạt động kinh doanh, quy chế, quy định, văn bản, tài liệu cần pháp chế tư vấn.

- Tư vấn, thẩm định, xem xét, hỗ trợ các văn bản pháp lý, các chính sách…của công ty.

- Xác định rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các giải pháp, biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. HỖ TRỢ CÔNG TY/BỘ PHẬN TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH

- Hỗ trợ Công ty và các bộ phận trong công ty để đảm bảo lợi ích và phòng ngừa rủi ro cho Công ty.

- Hỗ trợ thương thảo, đàm phán hợp đồng, nhất là đối với hợp đồng lớn, phức tạp.

-Hỗ trợ pháp lý giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp với khách hàng o Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, văn bản, công văn.

3. TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin và các quy định pháp luật mới để dự báo xu hướng thay đổi nhằm đưa ra các đề xuất để nghiên cứu theo hướng đảm bảo lợi ích và phòng ngừa rủi ro cho Công ty.

4. PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

- Cập nhật và phổ biến quy định pháp luật về những sửa đổi/thay đổi nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của cán bộ nhân viên trong Công ty.

5. QUAN HỆ VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN NGHIỆP VỤ

- Xây dựng quan hệ với các đơn vị tư vấn nghiệp vụ để có nguồn thông tin tham khảo phục vụ công việc.

6. CÔNG VIỆC KHÁC

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo cấp trên theo quy định.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban Pháp chế (Tập đoàn).

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật o Kinh nghiệm 2 năm trở lên

- Đạo đức tốt, thái độ hòa nhã, lịch thiệp, nghiêm chỉnh trong công việc

- Giao tiếp, đàm phán, áp dụng pháp luật, tư vấn pháp luật tốt

- Tin học văn phòng, ngoại ngữ, tìm tòi và học hỏi kiến thức pháp luật về doanh nghiệp và nhượng quyền doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 3 đường 104, khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

MỌI CHI TIẾT TRAO ĐỔI THÊM KHI PHỎNG VẤN

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn